Email amb el teu domini

Configurable a qualsevol dispositiu

Email amb el teu domini

Email amb el teu domini

Fins a 25 comptes de correu electrònic vinculades al teu nom de domini (nom@elteudomini.com).

Configurables a qualsevol dispositiu mòbil i amb disponibilitat de Webmail per poder accedir des de qualsevol navegador.

Amb capacitat de 5 GB cadascuna i amb limitació a 20 MB per l’enviament d’arxius.

Aquest servei està inclòs en tots els nostres plans.